vejen-til-liv.dk LIVSANSKUELSEN - VEJEN TIL LIV

vejen-til-liv.dk
Title: LIVSANSKUELSEN - VEJEN TIL LIV
Keywords:
Description: Menneskets st?rste knude: "Enten eksisterer Skaberen eller s? g?r han det ikke!"
vejen-til-liv.dk is ranked 25230638 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,598. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vejen-til-liv.dk has 43% seo score.

vejen-til-liv.dk Information

Website / Domain: vejen-til-liv.dk
Website IP Address: 94.231.106.54
Domain DNS Server: ns3.unoeuro.com,ns1.unoeuro.com,ns2.unoeuro.com

vejen-til-liv.dk Rank

Alexa Rank: 25230638
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vejen-til-liv.dk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,598
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $213
Yearly Revenue: $2,598
Daily Unique Visitors 655
Monthly Unique Visitors: 19,650
Yearly Unique Visitors: 239,075

vejen-til-liv.dk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 05 Aug 2016 19:34:23 GMT
Server Apache

vejen-til-liv.dk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vejen-til-liv.dk Traffic Sources Chart

vejen-til-liv.dk Similar Website

Domain Site Title

vejen-til-liv.dk Alexa Rank History Chart

vejen-til-liv.dk aleax

vejen-til-liv.dk Html To Plain Text

LIVSANSKUELSEN - VEJEN TIL LIV VEJEN TIL LIV "Tanker er den st?rste rigdom – en nation kan besidde" Search Main menu Skip to primary content Skip to secondary content LIVSANSKUELSEN SKABEREN “ALLAH” Den islamiske verdensanskuelse og menneskets intellekt Quranen Behov for sendebud Hadith og Seerah Andre livsanskuelser Sekularisme/Kapitalisme Den kapitalistiske verdensanskuelse og menneskets intellekt Ateisme/Kommunisme Dialektikken og menneskets intellekt Monoteisme/Kristne/J?der Buddhisme Polyteisme/Hinduisme m.m. Spiriualitet/Naturfolk KONCEPTER Virkelighedsopfattelser Islamisk perception og erkendelse Erkendelse Sekularisme Dialektisk materialisme Kausalitet Relativisme Skeptisisme Rationalisme / Empirisme T?nkning Videnskablig t?nkning Logik Politisk t?nkning Overfladisk, Dyb og Oplyst t?nkning Ide/Metode Den Islamiske verdensanskuelse (Mabda) Den kapitalistiske ideologi Den kommunistiske ideologi Miskoncepter SAMFUND Khilafah Styresystemet Socialsystemet Islams syn p? kvinden Det kommunistiske samfundssystem Det kapitalistiske samfundssystem Demokrati Frihederne Ejendomsfrihed De frie markedskr?fter Personlig frihed Den kapitalistiske verdensanskuelse og menneskets intellekt Individualisme Ytringsfriheden Religions frihed Pluralisme Menneskesyn Menneskerettigheder Borgerlige rettigheder Civilret Privatret Strafferet Mennesket Menneskets intellekt Psyke Racisme Moral og etik Milj?et og naturen F?devaresikkerhed Helbred og sundhed ANDRE SAMFUNDSSYSTEMER Demokrati Monarki Republik Nationalstat Nationalisme/Patriotisme F?deration Diktatur Hegemoni/Imperier ?KONOMI Islams ?konomisystem Andre ?konomisystemer Kapitalismen ?konomisystemet i praksis Teorier og Skoleretninger Rentesystemet Knaphedsteorien/Prissystemet/Arbejdsv?rdil?ren Makro- og Mikro ?konomi Kommunismen NYHEDER latest news Seneste nyt Arkiv 2012-2015 Myter BLOG LIVSANSKUELSEN Hvis der er noget, der er sikkert i livet – s? er det d?den! Den Islamiske Overbevisning Menneskets st?rste knude: “Enten eksisterer Skaberen eller s? g?r han det ikke!” At tro p? en skaber betragtes af mange som v?rende lig med at f?lge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende indflydelse i de sidste 50 ?r har resulteret i, at mange mennesker har forladt deres religi?se tro og adopteret videnskabens anskuelse, som konkluderer, at der ikke er behov for en skaber. Navne som Richard Dawkins, en standhaftig ateist, som regelm?ssigt latterligg?r dem, der tror p? en skaber og mener, at enhver person der har Iman p? Allah , modstrider menneskets ops?tning totalt. Videnskabsfolk s?vel som dem, der er bed?ret af opdagelserne i videnskabens verden har i ?renes l?b udviklet en r?kke teorier, som for dem beviser, at der ikke findes noget, der hedder en skaber. Disse teorier eller argumenter kan kategoriseres p? f?lgende m?de: Videnskabsteorier – baseret p? det faktum, at Allah aldrig er blevet set, h?rt eller r?rt, s? hvordan kan Han eksistere, og alting er blot forskellige former best?ende af atomer (materie), s? der er ikke et behov for en skaber. Moralske argumenter – For eksempel, hvordan kan en skaber eksistere og skabe s? megen ondskab, korruption, ford?rv, krig og ?del?ggelse i verden? Fordi Allah ville da vel v?re alle gode ting, s?som k?rlighed, fred og n?de. Logiske argumenter – Idéer udviklet fra logik, blandt andet; hvis Allah er alm?gtig, kan Han s? skabe en sten, som er s? tung, at Han ikke kan l?fte den, og andre sp?rgsm?l s?som; kan Allah skabe en v?g, som selv Han ikke kan klatre over. Kultteorier – Disse teorier er blandt andet, at vi m?ske eksisterer i en matrix, rumv?sner kan have skabt os eller selv dj?vlen kan have skabt os. F?r vi kigger p? disse argumenter, s? skal det v?re forst?et, at de alle er designet til at pr?ve at bevise, at der ikke er et behov for en skaber. 1 da.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins Videnskabens Begr?nsninger Der hersker ingen tvivl om, at videnskabens udvikling i l?bet af de sidste 200 ?r har f?rt til skabelsen og opfindelsen af teknologi og research, som ville have v?ret ut?nkelig for alle i det 18. ?rhundrede. Den genetiske make-up af mennesker, opdagelsen af DNA og motork?ret?jet osv., er blot nogle af de succeshistorier i den videnskabelige udvikling. Men mange mennesker, der er fortryllet af videnskaben, har fors?gt at bruge dette til at foresl?, at der ikke findes en skaber. Dette er dog et komplet misbrug af videnskaben; dette kan ses hvis vi kigger p?, hvordan videnskaben konkluderer fakta. Forskeren ville udf?re et eksperiment i et laboratorium og ville underl?gge den ting der unders?ges, for forskellige forhold, s?som ekstrem varme eller kulde, og derefter se, hvordan den vil reagere i forhold til, hvordan den ville reagere i sit normale milj?. Herfra ville fakta derefter blive konkluderet. Alts? kan denne videnskab ikke eksperimentere med disse ting, som er uh?ndgribelige, s?som idéer, love, historie, adf?rd og ting, som er udenfor universet. Dette er fordi alle disse ting ikke er h?ndgribelige. Man kan ikke tage dem ind i et laboratorium, og varme dem op eller fryse dem ned. Derfor er det umuligt for videnskaben at eksperimentere med Allah , netop fordi Allah ikke kan eksperimenteres med. Mange forskere har argumenteret for, at der ikke er behov for en skaber, fordi alt hvad vi ser i universet s?som planeter, mennesker, stjerner osv., blot er forskellige former for materie. De er ikke andet end atomer, som er arrangeret p? en bestemt m?de, og n?r et menneske eksempelvis d?r, s? bliver det til st?v, som er en anden form for materie. Men det er fysisk umuligt for noget som helst at skifte fra en tilstand til en anden p? egen h?nd. Vand kan ikke blive til damp p? egen h?nd, og is kan ikke blive til v?ske. Begge to beh?ver noget andet – for at lave overgangen: “For at vand kan forvandle sig til damp, s? har det brug for varme, og for at is kan blive til v?ske, har det brug for en bestemt m?ngde varme. For at forvandlingen kan forekomme, er det ikke nok med en hvilken som helst m?ngde kulde eller varme, men derimod en specifik m?ngde er n?dvendig, dvs. damp vil ikke blive dannet fra vand, medmindre varmen er 100 grader; for 80 grader vil ikke danne damp. Hvorfor vil dette kun forekomme ved 100 grader? Hvorfor ikke ved enhver anden temperatur? Dette er fordi vandet, varmen og dampen ikke har noget at sige i denne afg?relse. Reglen om at ?ndre sig fra vand til damp ved 100 grader blev p?lagt over dem – de havde ikke noget valg; hvis de havde et valg, kunne de forvandles ved enhver temperatur, ikke kun ved 100 grader. Dette viser det er forkert at formode tingene blot er materie eller atomer, idet noget andet end dem nedf?lder love og kontrollerer tingene; dette kan kun v?re skaberen.” Godt og Ondt Mange mener, at det ikke er din erkendelse af Allah eller det at f?lge en religion der g?r dig til en god person. Derimod er det tilf?ldet, hvis du har gode moralske egenskaber som ?rlighed, k?rlighed, fred og barmhjertighed osv., og hvis disse er de bedste moralske egenskaber, hvordan kunne Allah s? tillade s? meget undertrykkelse, krige, lidelser og katastrofer i verden? Dette m? da bevise, at der ikke findes en skaber? Dette argument indeholder flere problemstillinger, fordi det formoder Allah er ligesom et menneske med moralske egenskaber, og det formoder mennesket skabte disse egenskaber, alts? m? Allah ogs? besidde dem. Hvis Allah var ligesom et menneske, s? betyder det Allah vil blive gammel og d? en dag, ligesom mennesker. Dette ville v?re absurd at mene. At placere skylden for eksistensen af problemer rundt omkring i verden er endnu mere absurd, fordi de alle sammen er menneskeskabte. Den f?rste verdenskrig blev startet af England, fordi Tyskland truede Europa. Anden verdenskrig blev igen startet af England sammen med Rusland og Frankrig fordi Hitler ekspanderede Tyskland. Krigen i Irak blev startet af USA p? grund af olie. Krigen i Kashmir blev stort set skabt af briterne, da de gav et muslimsk land til Indien, og til sidst, problemerne i Mellem?sten blev skabt af England, som skabte staten ‘Israel’ over folket i Pal?stina. Undertrykkelsen rundt omkring i verden skabes og opretholdes af mennesker, og ikke Allah. Det skal v?re logisk… Folk der rejser logiske argumenter beviser overhovedet ikke, at Allah ikke eksisterer. Derimod rejser de cirkul?re argumenter, som ikke ender nogen steder. Om Allah kan l?fte en sten, flyve eller klatre osv., beviser slet ikke, at Han ikke eksisterer. Disse sp?rgsm?l er forkerte i sig selv, da man ikke kan besvare dem korrekt, uanset hvordan man besvarer dem. De ligner sp?rgsm?l som, “Er Tyskland det st?rste kontinent i verden?” Det er det tydeligvis ikke. Men det betyder Tyskland er et kontinent, bare ikke det st?rste. Problemet her er, at det spurgte sp?rgsm?l var forkert, fordi det modstred definitionen af Tyskland, som er, at det er et land i Europa. Et lignende sp?rgsm?l ville v?re at sp?rge, “Kan katten tale kinesisk?” At svare ja er irrationelt, og at svare nej vil betyde, at katten ikke kan tale kinesisk, men at den kan tale. Igen var sp?rgsm?l forkert, fordi det formoder katte kan tale. Alts? er logiske argumenter faktisk ulogiske, fordi de modstrider definitionen af hvad en skaber er. S? at l?fte, klatre og kaste osv., er menneskelige egenskaber. Hvordan kan mennesker bruge deres egenskaber til at beskrive Allah ? Det skabte p?virker ikke skaberen. Kultteorier Man skulle tro, med udviklingen af videnskab, at flere og flere folk ville konkludere, at tegnene i verden viser os, at der findes en skaber. Men desv?rre er flere og flere folk begyndt at tro p? det m?rkelige og forunderlige. Keanu Reeves’ film om Neos kamp mod en eller anden overnaturlig magt kaldet, ‘The Matrix’, som kontrollerer alt, rejste muligheden at livet som vi kender det, m?ske ikke er hvad det ser ud til at v?re; nogen, s?som en gruppe forskere i USA kaldet Clonaid, siger endda, at mennesker blev skabt af rumv?sner. Problemet her ligger i metoden for t?nkning, som er alting er muligt; der findes ikke noget der hedder en absolut sandhed. Denne type t?nkning fremelskes i vesten, fordi kritisk t?nkning er sundt, og sikrer blot, at de underligste teorier forbliver, idet de kan modst? pr?ven fra enhver mist?nksom t?nker. Men idéer som, “Vi kommer fra rumv?sner”, osv. er fysisk ubeviselige og kan ikke bekr?ftes af dem der tror p? dem. Og der er slet ikke noget bevis for en Matrix. Faktisk kan l?seren aldrig vide om skribenten af denne artikel er et menneske eller et rumv?sen. S?dan en t?nkning er irrationel, og afholder faktisk en fra nogensinde at blive overbevist om afg?rende ting, som kan bekr?ftes. Islam og Forstanden Ved at bruge vores forstand og sanser, best?ende af ber?ring, lugt, smag, h?relse og syn, som de fleste mennesker har, kan vi vurdere alt omkring os og konkludere at intet i universet eksisterer p? egen h?nd. Om end bladet p? et tr?, planter, computere og biler osv., er de afh?ngige af andre ting, for at fungere og overleve, og de er alle sammen begr?nset af de universelle love, som de ikke kan overskride. Dette indikerer, at de ikke kan have skabt sig selv, og ikke kan leve for evigt p? grund af deres afh?ngighed af andre ting for at eksistere, som betyder der skal noget andet end dem, som frembragte deres eksistens. Skaberen kan ikke have nogen af det skabtes egenskaber, da det ville placere skaberen i en tilstand af at v?re skabt. N?r den korrekte t?nkningsproces anvendes, er det uundg?eligt, at alle mennesker vil komme frem til konklusionen om en skaber. Det er kun afvigende t?nkning, som har tilladt evolution?re idéer at vinde indpas og stor opm?rksomhed. Den islamiske verdensanskuelse er en rationel overbevisning, som bygger p? forstanden. Over 60 % af Qur’anen omtaler Allahs skabelser og p?byder alle til at t?nke over det skabte. Der er mange Ayaat i Qur’anen der anmoder alle mennesker om at t?nke og overveje: “Blev de skabt ud af intet, eller er de (selv) skaberne? Skabte de himlene og Jorden? Nej, de er slet ikke sikre (p? noget som helst)!” [At-Tur 52:35-36] Og: “Sandelig! I skabelsen af himlene og jorden og nattens og dagens vekslen, er der visselig tegn for et folk, der har forst?else.” [Aal 'Imran 3:190] Gennem brugen af den rationelle metode, kan vi afg?re hvilke teorier der er korrekte, og hvilke teorier der er totalt irrationelle. “Vi kan nemt tilgive et barn, der er bange for m?rket. Men livets reelle tragedie er, n?r m?nd er bange for Lyset.” - Plato Narrated by Abu Huraira: I heard Allah’s Apostle saying: “My example and the example of the people is that of a man who made a fire, and when it lighted what was around it, Moths and other insects started falling into the fire. The man tried (his best) to prevent them, (from falling in the fire) but they overpowered him and rushed into the fire. The Prophet added: Now, similarly, I take hold of the knots at your waist (belts) to prevent you from falling into the Fire, but you insist on falling into it.” Har du lyst til at tjekke din Iman’s tilstand og styrke, s? tryk p? linket herunder. Link: The struggle to obtain knowledge through hardship _________________________________________________________________ Islams livssyn og systemer Islam best?r af et livssyn samt et s?t systemer, der organiserer de menneskelige forhold p? individuelt, samfundsm?ssigt og statsligt plan. Livssynet best?r af et veldefineret s?t idéer om eksistensen af livet, mennesket og universet. Disse idéer opklarer eksistensens oprindelse, definerer form?let med livet og forklarer, hvad der venter mennesket efter d?den. Idéerne kan opdeles i en intellektuel og beretningsm?ssig del. Den intellektuelle del best?r af en samling tanker, som mennesket er i stand til at erkende gennem intellektet. Herunder findes bl.a. tanken om, at universet er skabt af en Skaber. Denne tanke kan mennesket bed?mme intellektuelt, idet man kan sanse og tage stilling til de realiteter, som universet best?r af. Det samme g?lder tanken om, at Koranen er et mirakel ?benbaret af Skaberen ?. Koranen er en realitet, som mennesket kan sanse, hvorfor det er muligt intellektuelt at bed?mme, om denne Bog virkelig udg?r et mirakel og en ?benbaring fra Skaberen. Den beretningsm?ssige del best?r derimod af en samling oplysninger, som mennesket ikke har mulighed for at erkende eller bekr?fte gennem intellektet. Heriblandt findes oplysninger om tilstedev?relsen af engle, Paradiset og Helvedet. Idet disse realiteter ikke er sanselige, er det ikke muligt at begribe dem gennem intellektet. Disse realiteter kan alene anerkendes, ved at bekr?fte autenticiteten af de kilder, der beretter om dem. Autenticiteten af disse kilder skal dog bekr?ftes af intellektet. I dette tilf?lde skal Koranens autenticitet bekr?ftes, idet den udg?r kilden til disse oplysninger. Bed?mmelsen af det islamiske livssyn skal f?lgelig tage udgangspunkt i de islamiske tanker og kilder for at bekr?fte eller afkr?fte disse gennem intellektet. Det er muligt at opn? kendskab til disse tanker og kilder gennem f?lgende kapitler: · Skaberen – ?rsagen bag vores eksistens · Sendebudet – Forbindelsen mellem mennesket og Skaberen · Koranen – Et menneskeligt produkt eller et budskab fra Skaberen? Hvad de islamiske systemer ang?r, s? omfatter disse behandlinger og organiseringer til de menneskelige forhold. Dvs. menneskets forhold til sig selv, herunder forekommer reglerne vedr?rende f?de, drikke, moral, p?kl?dning og andre individuelle anliggender. Og menneskets forhold til sin Skaber, herunder findes reglerne om andagter, som fasten, b?nnerne etc. Og endelig menneskets forhold til andre mennesker, herunder findes samfundssystemerne, der organiserer samfundets anliggender. Samfundssystemerne best?r grundl?ggende af f?lgende: Et styresystem, som organiserer de politiske forhold ved at fastl?gge den islamiske stats styreform, styreprincipper samt statens institutioner og deres bef?jelser etc. Et ?konomisk system, som organiserer samfundets ?konomiske forhold ved at fastl?gge en specifik fordeling af goderne, definere ejendomstyperne og fastl?gge de legitime selskabstyper, m?ntfoden etc. Et socialt system, der fastl?gger synet p? – og form?let med – forholdet mellem manden og kvinden, samt organiserer forholdet if?lge dette syn og form?l. Herunder forekommer reglerne vedr?rende samliv, arv og for?ldremyndighed m.m. En objektiv opfattelse af de islamiske samfundssystemer n?dvendigg?r indsigt heri. Kendskab til enkelte af de islamiske love er ikke tilstr?kkeligt for at kunne danne sig en korrekt opfattelse. De fleste er bekendt med eksempelvis det islamiske forbud mod hor. Men kendskabet til dette forbud, l?srevet fra dets kontekst, kan ikke kvalificere et menneske til at foretage en korrekt eller objektiv bed?mmelse af det islamiske socialsystem eller Islam i helhed. Det er indlysende, at man b?r kende til filosofien bag og form?let med dette forbud, ellers ville det svare til at bed?mme demokratiet i helhed, ud fra en enkel lov, eksempelvis legitimering af p?dofilforeninger. Dynamikken i Islam Det er et faktum, at menneskets natur (instinkter og organiske behov) ikke ?ndrer sig, da den er en del af menneskets opbygning og dets naturlige egenskaber, ligesom de naturlove, som styrer universet (planeter og stjerner) heller ikke ?ndrer sig. Menneskeheden har hele tiden besk?ftiget sig med handel, ?gteskab, krig, tilbedelse osv. Det er netop derfor lovgivninger ikke skal ?ndre sig, for de behandler den samme natur, mennesket havde, har og altid vil have. Det, som ?ndrer sig med tiden, er kun livets former og de midler, som mennesket bruger (s?som transport- og industrimidler), og ikke de essentielle behov og forhold. Det, der skaber dynamikken i Islam og g?r den i stand til at f?lge med tiden og behandle de ny-opst?ede problemer, opfindelser og forhold, er selve den natur, som den islamiske lovgivning besidder. De islamiske lovgivningstekster er s?ledes, at de best?r af generelle og omfattende begreber. Eksempelvis verset, som meningsm?ssigt betyder: “Allah har tilladt handel” [OQM. Al-Baqarah 2:275] Qur’an-verset omfatter handel med alle varer og alle m?der at handle p?, uanset de ny-opst?ede varer og m?der at handle p?. Herudfra udledtes den generelle regel, som siger, at handel med alle varer p? alle m?der er principielt legalt, s? l?nge der ikke findes en islamisk tekst, der indeholder forbud mod en bestemt vare eller en bestemt m?de at handle p?, s?som handel med rente, aktieselskaber, pornografisk materiale og kvinder osv. Dette er m?den, hvorigennem man udleder adskillige regler og love, men udlederen skal opfylde den betingelse, at han/hun har de n?dvendige betragtningsfulde kundskaber inden for det arabiske sprog (pga. Qur’anen og Sunnah er p? arabisk) og inden for Qur’anens og Sunnahs videnskaber. Det kr?ver alts? en kvalificeret jurist, som har den opgave at udlede if?lge teksternes indhold, hvor forstandens rolle i lovgivningen kun er at forst? og ikke at tilf?je eller lovgive. De love, man udleder, har ogs? den egenskab, at de omfatter forskellige ting. F.eks. har de muslimske jurister udledt reglen, der siger, at “Fundamentet for alle ting er, at de er legale, medmindre der er en islamisk tekst, der specificerer forbudet mod en bestemt ting.” Reglen er udledt fra f?lgende vers, der meningsm?ssigt siger: “Han (Allah) er Den, der har skabt alt, hvad der er p? jorden (af ting) for jer.” [OQM.Al-baqarah:29] Med andre ord er alt materiale, s?som planter, r?stoffer, flydende stoffer, frugter, gr?ntsager, dyr osv. tilladt, undtagen det, som er blevet forbudt med en specialiserende tekst, som f.eks. alkohol og euforiserende stoffer. Samtidig indeholder de islamiske lovgivningstekster ogs? en r?kke love og regler, der er begrundet med en bestemt begrundelse, som er ?rsagerne til, at lovgiveren, Allah, har lovgivet disse og gjort lovenes tilstedev?relse/anvendelse afh?ngig af deres begrundelser, som er indbefattet i de islamiske lovgivningstekster. Dette g?r, at de begrundede love, som udg?r en rimelig del af den islamiske lovgivning, har den indbyggede evne til at omfatte og dermed behandle alle nyopst?ede sager, sp?rgsm?l og problemstillinger, som indeholder den samme begrundelses-tilstand, som den p?g?ldende lov blev begrundet med – uden den mindste betragtning til tid og sted. Eksempelvis kan der n?vnes, at en mand en dag kom til profeten Muhammad og spurgte, om han kunne f? en hel br?nd med saltvand (hvorfra man kunne udvinde salt). I f?rste omgang sagde profeten ja til ham, og derefter gik manden. En tilstedev?rende muslim forklarede profeten om, at det, som manden fik, var en stor m?ngde af saltvand. Derefter tilkaldte profeten ham straks og tog br?nden tilbage. Begrundelsen for denne forbydende lov er, at alle (kilder med) r?stoffer og mineraler, der er enorme, bliver af Islam betragtet som offentlig ejendom, som staten skal fordele blandt alle borgerne, og kan derfor ikke privatiseres eller tilegnes af private personer. N?r vi forbinder denne her lov med nutiden, m?der vi nyopdagede r?stoffer s?som olie, uran, plutonium osv., og da disse indeholder selve den ovenst?ende lovs begrundelse, da disse ogs? er enorme, betragtes de af Islam som offentlig ejendom, hvis udbytte skal fordeles til enhver borger, og da disse er enorme, forbydes de at blive privatiseret. Heraf kan vi krystalklart konkludere, at Islam i sin verdensanskuelse og i sit livssystem er en fuldkommen universel ideologi til hele menneskeheden. One thought on “LIVSANSKUELSEN” Millie on April 14, 2013 at 3:42 am said: I think the admin of this web site is genuinely working hard for his web page, because here every material is quality based information. Reply ↓ Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Required fields are marked * Name * Email * Website Comment You may use these HTML tags and attributes: August 2016 M T W T F S S ? Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Recent Posts Konvertitters besyv om grundl?ggende koncepter Evolution fakta eller fiktion? Taenkning for Aendringens Skyld Reaching the final destination How to help each other – keep on going Recent Comments Stephania on One step Forward Millie on LIVSANSKUELSEN Vaughn on Borgerlige rettigheder Audrea on ?KONOMI Cornelius on Kausalitet Categories MENNESKET (1) SAMFUND (1) T?NKNING (2) VEJEN TIL LIV (11) ?KONOMI (1) Contact najidyndgaard@gmail.com Sign up for our newsletter! Proudly powered by WordPress

vejen-til-liv.dk Whois

# Hello 69.30.245.202. Your session has been logged.
#
# Copyright (c) 2002 - 2016 by DK Hostmaster A/S
#
# Version: 2.0.2
#
# The data in the DK Whois database is provided by DK Hostmaster A/S
# for information purposes only, and to assist persons in obtaining
# information about or related to a domain name registration record.
# We do not guarantee its accuracy. We will reserve the right to remove
# access for entities abusing the data, without notice.
#
# Any use of this material to target advertising or similar activities
# are explicitly forbidden and will be prosecuted. DK Hostmaster A/S
# requests to be notified of any such activities or suspicions thereof.
Domain:    vejen-til-liv.dk
DNS:     vejen-til-liv.dk
Registered:   2012-06-11
Expires:    2019-06-30
Registration period: 5 years
VID:     no
Dnssec:    Unsigned delegation
Status:    Active
Nameservers
Hostname:    ns1.unoeuro.com
Hostname:    ns2.unoeuro.com
Hostname:    ns3.unoeuro.com
# Use option --show-handles to get handle information.
# Whois HELP for more help